[Java – Webdriver 03] Thêm extensions vào các trình duyệt mặc định

Thông thường khi chúng ta chạy automation, sau khi trình duyệt được khởi tạo thì mặc định các extensions sẽ không được thêm vào. Để làm điều này, chúng ta cần tải về phiên bản offline của extension và add trực tiếp vào trình duyệt lúc khởi tạo. Ví dụ: Tải về extension là Google translate bản

Continue Reading

[Java – Webdriver 02] – Thiết lập cố định chiều rộng và chiều cao của trình duyệt

Nếu bạn muốn thiết lập trình duyệt (cố định chiều rộng và chiều cao) khi chạy automation, thì Selenium WebDriver hỗ trợ thay đổi kích cỡ và mở rộng tối đa cửa sổ trình duyệt từ các API (import gói org.openqa.selenium.Dimension). Khởi tạo một biến size với chiều rộng và chiều cao để thiết lập trình duyệt như trong

Continue Reading

[Java – Webdriver 01] Cài đặt / cấu hình Java và Eclipse

1. Download và cài đặt Java Development Kit (JDK) Link download: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Cài đặt bình thường, click Next, Install cho đến khi hoàn tất. 2. Download và cài đặt Eclipse IDE Link download: http://www.eclipse.org/downloads/, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64bit để lựa chọn cho phù hợp. Ở đây mình tải bản Eclipse IDE for

Continue Reading