Các câu hỏi thú vị phỏng vấn kỹ sư kiểm thử phần mềm – Phần 1

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tiếp nối bài viết Cần gì khi phỏng vấn vị trí kỹ sư kiểm thử phần mềm, mình xin bổ sung thêm vài câu hỏi phỏng vấn thú vị mà mình từng được hỏi, từng hỏi và có thể sẽ hỏi và được hỏi.phỏng vấn kỹ sư kiểm thử

 

1. Anh/chị hãy cho biết mục đích chính của kiểm thử là gì?

2. Anh/chị thực thi hết các trường hợp kiểm thử và tất cả kết quả là Passed. Đây là tin tốt hay tin xấu?

3. Anh/chị sẽ làm gì nếu như anh/chị được yêu cầu kiểm thử một hệ thống xa lạ đồng thời tài liệu về sản phẩm đã cũ và không còn phù hợp?

4. Nếu như Anh/chị báo cáo một lỗi nhưng Devs không mô phỏng lại được lỗi đó. Anh/chị sẽ làm gì?

5. Anh/chị hiểu như thế nào về kiểm thử hồi quy (regression test) và kiểm thử lại (re-test)?

6. Anh/chị được yêu cầu kiểm thử 600 trường hợp kiểm thử và mỗi trường hợp kiểm thử mất 10 phút. Nếu sếp yêu cầu Anh/chị phải hoàn tất 600 trường hợp này trong 1 tuần, Anh/chị sẽ làm gì?

7. Những nguyên nhân nào thường gây ra lỗi sản phẩm?

8. Sự khác biệt giữa kiểm thử (testing) và kiểm tra (checking)?

9. Những nguyên nhân nào anh/chị có thể nghĩ ra để giải thích việc kỹ sư kiểm thử không tìm được lỗi?

10. Khi nào thì Anh/chị ngừng kiểm thử?

11. Theo Anh/chị thì những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng công việc của kỹ sư kiểm thử?

12. Kỹ sư kiểm thử có cần kỹ năng lập trình hay không và tại sao?

13. Anh/chị báo cáo một lỗi sản phẩm nhưng Devs nói không phải là lỗi. Anh/chị làm gì tiếp theo?

14. Sau khi sản phẩm được đưa ra thị trường, khách hàng tìm được một lỗi quan trọng. Là người kiểm thử sản phẩm đó, Anh/chị đánh giá như thế nào về tình huống đó?

15. Anh/chị hãy liệt kê vài cách mà theo Anh/chị sẽ nâng cao năng lực cũng như kiến thức về kiểm thử phần mềm?

Những câu hỏi trên đa phần là những câu hỏi mở giúp ứng viên thể hiện hết khả năng tư duy của mình. Trên thực tế đây là những câu hỏi mở đầu cho một loạt những câu hỏi khác tùy vào câu trả lời của ứng viên. Do đó, các bạn cũng không nên cố gắng đi tìm câu trả lời đúng nhất mà cố gắng hiểu câu hỏi và trả lời tùy vào sự hiểu biết của bạn.

Share.

About Author

Thanh has 7 years of experience in Software Testing in which two years of experience in testing outsourcing projects, four years in managing and leading testing projects. Thanh has been constantly and consistently looking for customer satisfaction, sustainable and cost-effective testing.