office

Phỏng vấn vị trí Tester tại một số Công ty

Phỏng vấn tại Công ty Misa ( Công ty chuyên phần mềm kế toán)

Hôm tớ đi phỏng vấn vị trí tester tại Misa lúc đến có khoảng 100 bạn, cứ đợt này vào thì đợt kia ra. Họ cho bọn mình vào 1 phòng như phòng thi phát cho đề và giấy bút. ĐỀ CÓ:

  • Phần 1:  khoảng 20 câu khoanh tròn chọn đáp án đúng như thi toiec tiếng anh ở trường đó ( từ vựng, ngữ pháp,..) . Dịch từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại khoảng chục câu.
  • Phần 2: Yêu cầu viết test case cho phần mềm của thang máy. ( thang máy đang từ tầng 1 có người gọi ở tầng 10,… ngược lại thang đang ở tầng cao nhất mà có người gọi ). phần này người ta có mẫu testcase rồi cứ thế viế theo ý hiểu thôi – tiếng anh or tiếng việt đều được. ( tớ thì tớ viết tiếng anh cho chắc ăn. )

Phỏng vấn tại Công ty Gameloft

Hôm mình đi vào làm bài trong máy tính được cài đặt sẵn phần mềm rồi chỉ mở ra ngồi làm thôi.

Trong phần mềm là 1 bộ bài kiểm tra khoảng 3 đề. Bộ đề tớ làm có các câu hỏi trắc nghiệm toàn tiếng anh:

  • Phần 1 về IQ ( ví dụ chọn hình không giống các hình còn lại, tính toán…)
  • Phần 2 về testing. ( Lâu lắm rồi chẳng nhớ nội dung nữa) đại loại là hỏi lý thuyết.
  • Phần 3 về chơi game tìm lỗi và chọn có bao nhiêu lỗi….

Sau khi làm xong thì bạn lưu bài vào rồi đi về.

Phỏng vấn tại Công ty FPT chỗ Duy Tân Cầu Giấy

Bạn được đưa vào 1 phòng có máy tính nhập mail mà bạn đã ghi trong CV xin việc với mật khẩu mà bên tuyển dụng họ cung cấp để vào phần bài thi của bạn.

Mở phần mềm lên có các phần là:

  • Thi IQ : toán học, mẹo, hình,… ( đề bằng tiếng việt).
  • Thi tiếng anh: chọn đáp án đúng, dịch câu từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại.
  • Thi Testing: lý thuyết về kiểm thử + viết testcase cho 1 ví dụ cụ thể theo đề bài đã cho. ( đề bằng tiếng việt)
  • Làm xong thì sẽ có điểm luôn và sẽ biết mình pass vòng đó thì vào vòng phỏng vấn nữa thôi.

Kiểm thử phần mềm, Phỏng vấn