Sử dụng các câu lệnh điều khiển trên Selenium IDE

Như ở bài trước mình có nói, trong Selenium IDE cũng có một số các mở rộng (extensions) để hỗ trợ người dùng. Bài này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một extensions khá mạnh mẽ trong việc điều hướng luồng thực thi của mã kiểm thử trên Selenium IDE – Selenium IDE Flow Control.

Cài đặt Selenium IDE Flow Control

Để cài đặt phần extensions, chúng ta truy cập vào trang chủ của Selenium và download về trình duyện Firefox. Quá trình cài đặt này cũng giống như khi chúng ta cài đặt những add-on khác cho Firefox. Các bạn có thể xem clip dưới đây:

https://youtube.com/watch?v=XXXHMtOnvAk

Các câu lệnh trong Selenium IDE Flow Control

Sau khi cài đặt Selenium IDE Flow Control, trong command dropdown list cua Selenium IDE, chúng ta sẽ có 7 câu lệnh mới:

 • label | mylabel – Tạo ra một nhãn
 • goto | mylabel – Di chuyển đến một nhãn
 • gotoLabel | mylabel – Tương tự như câu lệnh “goto”
 • gotoIf | expression – Đi đến một nhãn nếu thỏa điều kiện
 • while | expression – Lặp một đoạn mã với điều kiện
 • endWhile – Kết thúc một vòng lặp
 • push | value | arrayName – Điền một giá trị vào bên trong một mảng

Sử dụng các câu lệnh Flow Control

Mình ví dụ một kịch bản kiểm thử như sau:

 1. Truy cập trang web Google
 2. Tìm kiếm với từ khóa Selenium
 3. Nhấp vào đường dẫn đến trang chủ của Selenium
 4. Nếu tiêu đề của trình duyệt hiện tại không phải là Downloads thì nhấn nút Download Selenium


[adToAppearHere]
Tập tin cho kịch bản kiểm thử này, các bạn có thề download ở đây.

Kiểm thử tự động