Sử dụng QTP không cần license

Tình hình là có nhiều lúc chúng ta không muốn hoặc không thể crack QTP vì một vài lí do gì đó. Vì vậy mà hôm nay mình sẽ hướng mọi người cách không cần crack nhưng vẫn tiếp tục xài được QTP sau khi đã hết trial license (14 ngày).

1. Vào Registry, tìm kiếm với từ khóa “QTP*” và xóa tất cả các keys liên quan đến QTP

Hinh1

2. Xóa các keys từ HKEY_LOCAL_MACHINE

  • Clssystem
  • MercuryInteractive

3. Xóa “Rainbow.SentinelLM” ở HKEY_CLASSES_ROOT

Hinh2

4. Xóa những files sau đây trong system

wlrun.ini, mercury.ini, sysprs7.dll, clauth1.dll, clauth2.dll, ls prst7.dll, lsprst7.tgz, lservrc, ssprs.dll, ssprs.tgz, tmpPrst.tgz, sysprs7.tgz

Nếu một số files search không thấy thì bỏ qua chúng và đi đến bước tiếp theo

Hinh3

5. Uninstall QTP  từ add remove programs

6. Restart lại máy tính

7. Vào lại registry và delete Mercury interactive từ 2 folders HKEY_CURRENT_USER và HKEY_LOCAL_MACHINE

Hinh_4

8. Install lại QTP và bạn đã có thể sử dụng QTP không cần license

Chúc mọi người thành công, chịu khó cài lại QTP sau mỗi lần hết trial license nhé

Hướng dẫn