Kiểm thử Agile – Có hay Không?

Với những ai đang làm trong môi trường phát triển phần mềm, chắc chắn không dưới một lần đã nghe qua từ “Agile“. Ngày nay, từ “Agile” được sử dụng một cách rộng rãi (đôi khi còn bị sử dụng sai nữa). Nó là một phương thức mới về quản lý dự án, nơi mà

Continue Reading

12 nguyên tắc trong Agile

“12 nguyên tắc trong Agile” và “tuyên ngôn của Agile” là những phần cốt lõi trong Agile. “Tuyên ngôn của Agile” có thể chung chung và “cao cấp” nhưng 12 nguyên tắc trong Agile sẽ mang tính thực tiễn nhiều hơn. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và

Continue Reading

Tuyên ngôn của Agile

Trong phần Agile cơ bản, mình đã giới thiệu cơ bản về Agile với tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto) và 12 nguyên tắc trong Agile. Trong phần này, mình muốn diễn giải thêm về “Tuyên ngôn Agile” để bạn hiểu thêm về Agile: Bốn tuyên ngôn của Agile như sau: “Cá nhân và sự tương

Continue Reading

Tổng quan về Agile

Phương thức phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Software Development) – sau đây được gọi vắn tắt là “Agile” – đã trở nên phổ biến trong ngành phát triển phần mềm. Với những phương phức tổ chức và triển khai mới lạ, năng động và linh hoạt, Agile đã thu hút sự quan tâm

Continue Reading