Selenium IDE: Regular Expression Pattern

Để kiểm tra một giá trị trên web đúng với định dạng mong muốn hay không (ví dụ đúng với chuẩn định dạng của email, số điện thoại…) chúng ta có thể dùng các chuỗi “Regular Expression Pattern” và đưa vào Selenium IDE để kiểm tra và so sánh. Nếu giá trị trên web khớp

Continue Reading

[Java – Webdriver 01] Cài đặt / cấu hình Java và Eclipse

1. Download và cài đặt Java Development Kit (JDK) Link download: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Cài đặt bình thường, click Next, Install cho đến khi hoàn tất. 2. Download và cài đặt Eclipse IDE Link download: http://www.eclipse.org/downloads/, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64bit để lựa chọn cho phù hợp. Ở đây mình tải bản Eclipse IDE for

Continue Reading