Automation skills cho tester già mà lười

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề kiểm thử phần mềm, VNTesters đã từng trải qua thăng có (lead nhiều project, có nhiều member…), trầm có (không project, không member…). Bài này mình đề xuất một vài automation skills cho tester già mà lười giống VNTesters. Ngoài công việc ra thì gia đình, con

Continue Reading

Selenium IDE: Regular Expression Pattern

Để kiểm tra một giá trị trên web đúng với định dạng mong muốn hay không (ví dụ đúng với chuẩn định dạng của email, số điện thoại…) chúng ta có thể dùng các chuỗi “Regular Expression Pattern” và đưa vào Selenium IDE để kiểm tra và so sánh. Nếu giá trị trên web khớp

Continue Reading

Selenium WebDriver trên Python – Ví dụ

Chào các bạn, như ở phần trước, mình có demo cho các bạn một kịch bản kiểm thử đơn giản với Selenium WebDriver trên Python. Phần này, mình sẽ đi step by step, giải thích từng câu lệnh trong ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn cách hoạt động của Selenium trên

Continue Reading

PyUnit – Kiểm thử tự động

Python ngay từ đầu không phải là một công cụ kiểm thử tự động mà là một ngôn ngữ lập trình. Vậy làm thế nào để có thể tạo ra được các kịch bản kiểm thử tự động trên ngôn ngữ Python. Câu trả lời cho vấn đề này là thư viện unittest của Python.

Continue Reading

Selenium WebDriver trên Python

Như các bạn thấy ở phần trước, Selenium WebDriver hỗ trợ chúng ta tuỳ biến và nâng cấp kịch bản kiểm thử ở một mức độ cao hơn Selenium IDE rất nhiều. Phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để cấu hình và làm một kịch bản kiểm thử với Selenium WebDriver

Continue Reading

Python Ngôn Ngữ Lập Trình

Python ngôn ngữ lập trình mới được đánh giá khá tốt hiện nay. Đầu tiên, mình đi sơ qua lịch sử phát triển của Python. Python được manh nha từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước; hiện thực vào tháng 12 năm 1989; hoàn thành năm 1991 và đưa ra công chúng

Continue Reading