Tự học kiểm thử tự động với Selenium

Selenium hiện nay là một trong những công cụ kiểm thử ứng dụng Web mạnh nhất, hơn nữa lại là phần mềm Open-Source. Để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu công cụ này một cách hệ thống trên VNTesters, mình tổng hợp các bài viết của mình trong bài này, và sẽ cập nhận khi có bài mới.

I. Giới thiệu Selenium

1. So sánh Selenium và QTP

II. Selenium IDE

1. Selenium IDE – Record and Playback
2. Selenium IDE – Record and Playback trên nhiều trình duyệt
3. Selenium IDE – Các câu lệnh kiểm tra
4. Selenium IDE – Xác Định Đối Tượng UI
5. Selenium IDE – Các câu lệnh điều khiển
6. Selenium IDE – kiểm thử theo hướng Data-Driven

III. Selenium WebDriver

1. Giới thiệu Selenium WebDriver
2. Selenium WebDriver – Chuột – Bàn phím
3. Selenium – Xác định UI bằng XPath
4. Chờ đợi Đối tượng UI/Sự kiện trong Selenium WebDriver

IV. Selenium Gird

1. Thực thi kiểm thử tự động Selenium với Selenium-Grid

V. Selenium trên Python

 1. Python – Ngôn ngữ lập trình
 2. PyUnit – Kiểm thử tự động
 3. Selenium WebDriver – Đối tượng lập trình
 4. Selenium WebDriver trên Python – Ví dụ

VI. Selenium WebDriver trên Visual Studio

 1. Giới thiệu NUnit
 2. Phân loại kịch bản kiểm thử với NUnit
 3. Xác nhận Passed/Failed khi thực thi kiểm thử tự động với NUnit
 4. Thực thi NUnit theo hướng dữ liệu – DataDriven
 5. Thực thi kiểm thử tự động với ứng dụng NUnit
 6. Thực thi kiểm thử tự động NUnit với Command Line
 7. NUnit với mã từ Selenium IDE

VII. Các phần mềm hỗ trợ cho Selenium

1. Wisard – Công cụ tạo lập kịch bản kiểm thử Selenium
2. VisGrid – Thiết lập Selenium-Grid qua giao diện
3. Robotframework – Bạn là ai?

Rất mong nhận được đánh giá của các bạn có kinh nghiệm cũng như các bạn đang nghiên cứu Selenium về seri bài viết “tự học selenium” này.

Kiểm thử tự động