VisGrid – Thiết lập Selenium-Grid qua giao diện

Trong phần trước, chúng ta phải chạy các câu lệnh Java với Selenium Server để khởi tạo HubNode. Và chúng ta có hai màn hình Console để điều kiển Hub và Node. Điều này đôi khi gây ra một số bất lợi cho chúng ta khi theo dõi quá trình chạy của kịch bản kiểm thử tự động.

Phần này, mình xin giới thiệu với các bạn một công cụ mà cho phép chúng ta khởi tạo Hub và Node trên UI – VisGrid.

Sau khi download VisGrid về, chúng ta chạy chương trình VisGrid-*.jar và một UI sẽ hiện thị như sau:

Start Visgrid

Kế tiếp, chúng ta thiết lập các thông số cho Hub tại tab Hub và nhấn vào nút Start Hub. Sau khi khởi động Hub, hai nút Stop Hub và Create Node sẽ được hiển thị

Start Hub

Để khởi tạo các Node, chúng ta nhấn vào nút Create Node. Khi nhấn vào Create Node, một panel sẽ được hiển thị để chúng ta thiết lập cấu hình cho Node. Nhấn nút Add để khởi tạo một Node.

Start Node

Như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng Hub và Node cho việc thực thi kịch bản kiểm thử Selenium qua Selenium-Grid.