How may I help you?

VNTesters có thể giúp gì cho bạn?

Sau một khoảng thời gian dài viết bài và chia sẽ kiến thức mà mình biết trên VNTesters theo tiêu chí hoạt động, thiết nghĩ đây là thời gian thích hợp để VNTesters nhìn lại và cải thiện để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.

Những đóng góp ý kiến, phải hồi cũng như những yêu cầu đòi và hỏi của các bạn sẽ là động lực và nguồn cảm hứng vô tận để anh em VNTesters có thể tiếp tục công việc một cách nhiệt huyết hơn.

Hãy để lại 1 dòng nhận xét, 1 yêu cầu bài viết về một chủ đề cụ thể, góp ý, gợi ý, phê bình. VNTesters rất hoan nghênh.

Thân,
BQT VNTesters

Can I help you?

Tổng hợp