browser

Tổng hợp các công cụ kiểm thử chức năng cho web

Bạn đang tìm kiếm công cụ kiểm thử chức năng cho web và đang không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian google. Các bạn xem thêm các công cụ kiểm thử chức năng cho Desktop ở đây. Nếu bạn có danh sách khác, hãy chia sẻ bằng cách để lại chú thích nhé.

No.ProductVendor
1actiWATEActimind
2AppsWatchNRG
3BadboyBadboy Software
4Canoo WebTestCanoo
5eValidSoftware Research
6IeUnit
7Imprimatur
8Internet MacrosOpus
9HTTP::RecorderOpus
10iRise Application SimulatoriRise
11ITPIncanica
12liSAiTKO
13Netvantage Functional TesterNetvantage Technologies
14PesterCatPesterCat
15QA WizardSeapine
16RanorexRanorex Software
17Rational RobotRational Software
18Sahi
19SAMIE
20SeleniumThoughtWorks
21SilkTestSegue Software, Inc.
22SoapTestParasoft
23soapuieviware
24SolexNEOMAlogic
25Squishfroglogic GmbH
26sweteNeal Lester
27TestSmithQuality Forge
28TestWebOriginal Software
29vTestVerisium
30WatiN
31Watir
32WebAiiArtOfTest
33WebcorderCrimson Solutions
34WebInjectWebInject
35WebKingParaSoft
36WETQantom Software
37WSUnit
38YawetInforMatrix

Kiểm thử tự động