Selenium – Xác định UI bằng XPath

Như mình đã bàn luận ở bài trước, trong Selenium, chúng ta có nhiều cách khác nhau để định vị một đối tượng UI như ID, Name, Link Text, v.v… Tuy nhiên, qua quá trình làm thực tế với Selenium, mình nhận thấy XPath lại là phương thức được sử dụng nhiều nhất mặt dù

Continue Reading

Selenium WebDriver trên Python – Ví dụ

Chào các bạn, như ở phần trước, mình có demo cho các bạn một kịch bản kiểm thử đơn giản với Selenium WebDriver trên Python. Phần này, mình sẽ đi step by step, giải thích từng câu lệnh trong ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn cách hoạt động của Selenium trên

Continue Reading