Selenium WebDriver trên Python

Như các bạn thấy ở phần trước, Selenium WebDriver hỗ trợ chúng ta tuỳ biến và nâng cấp kịch bản kiểm thử ở một mức độ cao hơn Selenium IDE rất nhiều. Phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để cấu hình và làm một kịch bản kiểm thử với Selenium WebDriver

Continue Reading

Giới thiệu Selenium WebDriver

Với Selenium IDE, chúng ta có thể tạo được các test case ở mức đơn giản với Record-Playback. Bằng cách sử dụng thêm các add-in bên ngoài, chúng ta có thể tiến hơn một bước trong việc sử dụng cấu trúc điều khiển để test case linh động hơn. Tuy nhiên, các add-in không thực

Continue Reading

Selenium IDE – Các câu lệnh kiểm tra

Chào các bạn, như mình đã giới thiệu ở phần trước, Selenium IDE hầu như chỉ record lại những hành động của chúng ta trên trình duyệt. IDE không đủ thông minh để biết được chúng ta muốn kiểm tra những gì trên trang web đó. Bài này, mình sẽ giới thiệu với các bạn

Continue Reading

Selenium IDE – Record and Playback

Để đáp lại lòng mong mỏi & yêu cầu của rất rất nhiều bạn đọc gần xa sau bài “Giới thiệu công cụ kiểm thử tự động Selenium“, chào mừng các bạn trở lại với Selenium phần 2 của mình – Selenium IDE – Record and Playback. Hi vọng không có quá nhiều bạn bị găm miểng

Continue Reading

Automation skills cho tester già mà lười

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề kiểm thử phần mềm, VNTesters đã từng trải qua thăng có (lead nhiều project, có nhiều member…), trầm có (không project, không member…). Bài này mình đề xuất một vài automation skills cho tester già mà lười giống VNTesters. Ngoài công việc ra thì gia đình, con

Continue Reading